อินเทอร์แมท อาเซียน 2017

0
438

วันที่ : 8 – 10 มิถุนายน 2560
เวลา : 10.00 – 18.00 น.
สถานที่ : IMPACT Lakeside Hall 3-4

ครั้งแรกในประเทศไทยกับ INTERMAT ASEAN 2017 งานเจรจาธุรกิจการค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง 1 ในผู้นำของโลก ที่แสดงสินค้าเครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และงานนี้ยังเป็นเวทีกลางที่จะยกระดับภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยไปสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลก

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Contact Event Organizer
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และ คอมเอ็กโปเซียม กรุ๊ป
Show Manager: สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณ วาทินี สายทอง
โทร. 0 2833 5315
มือถือ : 08 6888 3448
อีเมล : watinees[email protected]
Website : http://asean.intermatconstruction.com
Facebook : intermataseanthailand